Contract pentru prestarea serviciului de distribuţ​ie​ a energiei electrice

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​

Pentru asigurarea distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice, pâ​nă la clientul final, furnizorul/clientul final incheie contracte pentru prestarea serviciului de distribuţie, conform ordinului ​​90/2015​ .

Contractul pentru prestarea serviciului de distribuţ​​ie a energiei electrice se încheie de catre clientul final în urmatoarele situaţ​ii:

a) locul de consum are simultan mai mulţi furnizori;

b) la reţeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparţinând altor clienţi finali;

c) locul de consum este racordat la o reţea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. În acest caz, contractul de reţea poate include şi locuri de consum racordate la o reţea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licenţă a aceluiaşi OR;

d) locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piaţa concurenţială este racordat la o reţea de distribuţie a unui distribuitor, altul decât cel concesionar​;

Schimbare furnizor energie electrică​

Daca doresti să schimbi furnizorul de energie electrică, este necesar să parcurgi urmatoarele etape:

  • Să transmiţi notificarea pentru denunţarea unilaterala a contractului de furnizare a energie electrice actualului furnizor. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime in mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual și să precizeze in mod expres data incetării contractului de furnizare existent. Aceasta este necesar să o transmiti cu cel putin 21 de zile înainte de data la care doreşti schimbarea de furnizor. Notificarea este necesar să o transmiti actualulul furnizor, noului furnizor și operatorului de distribuție. Model notificare.
  • În termen de 3 zile de la primirea notificării, noul furnizor va transmite către operatorul distribuţie, solicitarea de î​ncheiere contract pentru prestarea serviciului de distribuţie. Model solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuţie​.

Operatorul de distribuţie va încheia contract pentru prestarea serviciului de distribuţie cu furnizorul ales dacă vor fi parcurse toate etapele din Ord 105/2014​ „Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de că​tre clientul final"​.​

Regulamentul de furnizare

 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. În conformitate cu capitolul IX "Condiţii tehnice privind alimentarea cu energie electrică" articolul 105, OR are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază de date cu informaţii referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie.Baza de date permite identificarea portofoliului de locuri de consum din zona sa de licenţă pentru fiecare furnizor.​


Tags