Contract pentru prestarea serviciului de distribuţ​ie​ a energiei electrice

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​

Pentru asigurarea distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice, pâ​nă la clientul final, furnizorul/clientul final incheie contracte pentru prestarea serviciului de distribuţie, conform ordinului ​​90/2015​ .

Contractul pentru prestarea serviciului de distribuţ​​ie a energiei electrice se încheie de catre clientul final în urmatoarele situaţ​ii:

a) locul de consum are simultan mai mulţi furnizori;

b) la reţeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparţinând altor clienţi finali;

c) locul de consum este racordat la o reţea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. În acest caz, contractul de reţea poate include şi locuri de consum racordate la o reţea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licenţă a aceluiaşi OR;

d) locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piaţa concurenţială este racordat la o reţea de distribuţie a unui distribuitor, altul decât cel concesionar​;

Schimbare furnizor energie electrică​

Daca doresti să schimbi furnizorul de energie electrică, este necesar să parcurgi urmatoarele etape:

  • Să transmiţi notificarea pentru denunţarea unilaterala a contractului de furnizare a energie electrice actualului furnizor. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime in mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual și să precizeze in mod expres data incetării contractului de furnizare existent. Aceasta este necesar să o transmiti cu cel putin 21 de zile înainte de data la care doreşti schimbarea de furnizor. Notificarea este necesar să o transmiti actualulul furnizor, noului furnizor și operatorului de distribuție. Model notificare.
  • În termen de 3 zile de la primirea notificării, noul furnizor va transmite către operatorul distribuţie, solicitarea de î​ncheiere contract pentru prestarea serviciului de distribuţie. Model solicitare contract pentru prestarea serviciului de distribuţie​.

Operatorul de distribuţie va încheia contract pentru prestarea serviciului de distribuţie cu furnizorul ales dacă vor fi parcurse toate etapele din Ord 105/2014​ „Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de că​tre clientul final"​.​

Regulamentul de furnizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. În conformitate cu capitolul IX "Condiţii tehnice privind alimentarea cu energie electrică" articolul 105, OR are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază de date cu informaţii referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie. Baza​ de date permite identificarea portofoliului de locuri de consum din zona sa de licenţă pentru fiecare furnizor.​


Tags